Zasigurno jedan od atraktivnijih vidika na kanjon rijeke Zrmanje pruža se sa lokaliteta Pariževačka glavica. Lokalitet je poznat i pod nazivom Pueblo  zato jer je ovdje bila jedna od lokacija gdje je sniman Winnetou.

Područje impozantnog kanjona od Obrovca do ušća u Novigradsko more je zaštićeno kao značajni krajobraz u dužini cca 10 km i širinom do ruba kanjonskih strana, te se nalazi pod upravom JU Natura Jadera.

  Prijedlog za izlete - Sve