Donja špilja

Gornja špilja

10:00

11:30

11:30

13:00

13:00

14:30

14:30

16:00

16:00

17:30

(u ljetnom periodu: od 01.05-31.08)

17:30

(u ljetnom periodu: od 01.05-31.08)

 

Napomene:

  • Ovo su termini ulaska u špilje. Treba imati na umu da od parkinga do Donje špilje ima cca 20 min hoda. Također od Donje do Gornje špilje ima cca 15 min hoda.
  • Minimalni broj posjetitelja u špilji: 6 osoba.