Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili raspolaže Javna ustanova „Park prirode Velebit“ uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi „Park prirode Velebit“. Ukoliko
 

Edukativni programi

Edukacija je jedan od najvažnijih ciljeva Javne ustanove “Park prirode Velebit”. Ona predstavlja sredstvo zaštite samog Parka, jer se upoznavanjem bioloških i kulturnih vrijednosti zaštićenog područja utječe na svijest i ponašanje posjetitelja, čime se izravno pridonosi očuvanju prirode. Kreirani su posebni  programi edukacije namijenjeni različitim dobnim skupinama, a posebno djeci predškolske i školske dobi te studentima. Edukacijski program omogućuju da se kroz raznolike kreativne aktivnosti upoznaju prirodne i kulturno-povijesne vrijednosti Parka, a rad u prirodnom
 

Sadržaj Centra

Glavna uloga Centra je, kroz edukaciju,  podići svijest posjetitelja o važnosti prirode i potrebi njezine aktivne zaštite. Na oko 1.000 m² svoje mjesto pronašli su interpretacijski, edukacijski, turistički, konferencijski i uredski sadržaji. Centar je izgrađen na mjestu  starog, u ratu devastiranog motela. Centar za prihvat i informiranje posjetitelja obuhvaća 3 zone: Zona A – Centar za posjetitelje, koji se sastoji od višenamjenske dvorane, caffe bar-a, izložbene dvorane, speleološkog centra (laboratorija i smještanih jedinica), uredskih prostora i uprave te
 

O projektu

Naziv projekta: Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem Korisnik: Javna ustanova „Park prirode Velebit“ Partneri: Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera” i Zagrebački speleološki savez Ukupna vrijednost projekta: 68 453 850,00 kuna EU sufinanciranje projekta: 53 233 632,80 kuna Operativni program: ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”,  u okviru prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa