Malo tko od posjetitelja koji prolaze Cerovačkim špiljama zna da u njima živi više vrsta podzemnih životinja. Već po samom nastanku podzemnih šupljina ove prostore postupno naseljavaju razne životinje. Tijekom milenija one se prilagođavaju životu u posebnim uvjetima kao što su vječni mrak, velika relativna vlažnost zraka i relativno niska i stalna temperatura. Tijekom svoje dugotrajne prilagodbe na novi životni okoliš životinje mijenjaju svoj izgled.

Živeći u vječnoj tami gube osjetila vida, ali razvijaju osjetila mirisa kako bi mogle pronaći oskudne izvore hrane i tako preživjeti. Produžena ticala kao osjetila opipa i produžene noge pomažu im pri kretanju u mraku. Boja tijela koja im je na površini zemlje služila za obranu od štetnog utjecaja sunčeva zračenja i prikrivanje od neprijatelja, izgubila je svoj značaj u podzemlju. Većina životinja je potpuno ili djelomično izgubila pigment pa su uglavnom bijele ili smeđe boje. Životinje koje žive u podzemlju imaju izrazito oskudne izvore hrane pa su se samo sitniji beskralježnjaci mogli prilagoditi na takve rigorozne uvjete života. Većinom su to mali kukci, pauci, lažištipavci, stonoge, puževi, rakovi i drugi.

Osim beskralježnjaka, špilje kao svoj dom ili povremeno sklonište koriste i šišmiši. U Cerovačkim špiljama je pronađen veliki potkovnjak, Rhinolophus ferrumequinum. Veliki potkovnjak uvršten je u Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske u kategoriju potencijalno ugroženih vrsta.

  Cerovačke špilje - Sve