Cerovačke špilje nalaze se na sjeveroistočnim padinama Crnopca, iznad južnog ruba Gračačkog polja. Trenutno su poznate tri Cerovačke špilje: Gornja, Srednja i Donja Cerovačka špilja. Cerovačke špilje dobile su naziv po obližnjoj željezničkoj postaji Cerovac iako je Gornja špilja među lokalnim stanovništvom bila poznata kao Kesića pećina. Donja špilja otkrivena je 1913., prilikom radova na izgradnji željezničke pruge prema Splitu. Za njeno istraživanje, promociju i zaštitu najzaslužniji je ing. Nikola Turkalj pa je Donja špilja po njemu nazivna i Turakaljeva pećina. Prvi poznati speleološki nacrt Gornje Cerovačke špilje izradio je 1950. Slavko Marjanac. Nacrte Gornje i Donje špilje potom je 1951. izradio Krešimir Polák. Uslijedila su brojna istraživanja i izrada više topografskih nacrta od strane više speleoloških udruga iz Hrvatske (SO HPD Željezničar, SO PDS Velebit, Speleološko društvo Hrvatske, a kasnije SD Karlovac i dr.). Među bojnim istraživačima bili su Vladimir Redenšek, Mirko Malez, Srećko Božičević, Zlatko Pepeonik, Ozren Lukić i dr.

Neki najvažniji događaji vezani za Cerovačke špilje

Priredio Neven Bočić

1913.

Za stručnu javnost otkrivene su 1913. Otkrio ih je nadzorni inženjer Nikola Turkalj prilikom izgradnje željezničke pruge.

Donja pećina otkrivena je 30.10.1913., Gornja je otprije bila poznata lokalnom stanovništvu (Kesića pećina)

1914.

N. Turkalj - objavio prve opise špilje u časopisu Obzor

1936.

Pokušaj prvog turističkog korištenja

1951.

Početak sustavnog turističkog uređenja

1961.

Špilje zaštićene kao geomorfološki spomenik prirode

1965.

Tiskana monografija „Cerovačke pećine“ autora dr. Mirka Maleza

1967.

Otkriveni novi dijelovi Donje špilje iza dotad neprolaznog suženja (SSHGD, SDH)

1977.

Elektrifikacija turističke staze

1991.

Špilje prestaju s radom zbog rata

1998.

Ponovno pokretanja turističkog posjećivanja

1997. – 2002.

Nastavak sporadičnih istraživanja (SO Velebit, SO Željezničar)

2006.

Započinje izrada novog nacrta i sustavno speleološko istraživanje (SD Karlovac)

2015.

Otkriće novih dijelova Gornje Cerovačke špilje

  Cerovačke špilje - Sve