Cerovačke špilje nalaze se na sjeveroistočni padinama Crnopca, iznad južnog ruba Gračačkog polja

Gornja Cerovačka špilja

Duljina istraženih kanala iznosi 4035 m, ukupna dubina Gornje Cerovačke špilje je 192 m, a ukupna visinska razlika iznosi 202 m. Duljina turističke staze je 725 m. Ulaz je prostran (10 x 6 m), nalazi se na nadmorskoj visini od 671 m i orijentiran je prema sjeveru. Ulazna dvorana duljine 30-ak metara pruža se prema jugu. Slijedi glavni kanal koji zatim naglo skreće prema zapadu. Ima nekoliko manjih te samo dva veća, sporedna kanala. Na 237 m od ulaza, od glavnog kanala prema jugoistoku odvaja se Medvjeđi rov duljine 214 m, a nakon 400 m od ulaza, od glavnog kanala prema sjeveroistoku odvaja se Gornja dvorana duljine oko svega 80 m, ali širine preko 15 m. U Medvjeđem rovu pronađene su brojne kosti špiljskog medvjeda (Ursus spelaeus). Glavni kanal dalje se pruža prema zapadu, a zadnjih 200 m mijenja smjer prema sjeverozapadu. Na 300. metru glavni se kanal proširuje u Veliku dvoranu, a na 400. metru proširuje se u Dvoranu paleolitskog lovca. Ovdje su također otkrivene kosti špiljskog medvjeda, ali i vrlo značajni paleoantropološki i paleolitski nalazi (ljudska kost, koštani šiljci).

U Medvjeđem rovu, na oko 60 m od Glavnog kanala nalazi se ulaz u vertikalu dubine 100 m. Duž vertikale izmjenjuju se suženja i prostrani, vertikalni kanali. Na dnu vertikale nalazi se donja etaža Gornje Cerovačke špilje. Duljina zasad istraženih dijelova iznosi više od 1500 m. Radi se o spletu kanala generalnog pružanja sjever-jug. Kanali su bogati denudacijskim (lat. denudare = ogoljeti; u geomorfologiji zbirni naziv za sve destrukcijske morfološke procese) (speleogeni) i akumulacijskim (speleothemi) formama. U dijelu ovih kanala nalaze se i koštani ostaci životinja, najvjerojatnije špiljskog medvjeda, ali ove nalaze tek treba istražiti. Najjužniji dijelovi donje etaže nalaze se vrlo blizu površine, na padini ispod ulaza u Donju Cerovačku špilju.

Donja Cerovačka špilja

Duljina trenutno poznatih i topografski snimljenih kanala u Donjoj Cerovačkoj špilji iznosi 4058 m, ukupna dubina špilje je 68 m, a ukupna visinska razlika 97 m. Duljina turističke staze je 608 metara. Ulaz u ovu špilju nalazi se na 624 m.n.m., manjih je dimenzija od ulaza u Gornju, a također je orijentiran prema sjeveru. Od ulaza kanal se proteže prema jugoistoku, a nakon 160 m naglo skreće prema zapadu i u obliku prostranog kanala pruža se oko 750 m u duljinu. Taj kanal je osvijetljen i uređen za posjet turista do oko 600 m od ulaza, a nastavlja se još oko 50 m kroz relativno uži, mjestimično kopanjem prošireni kanal na čijem kraju se nalazi vertikalni skok od 23 m. Morfologija špilje nakon ovog skoka znatno je drukčija: špilja je ovdje formirana u splet kanala i dvorana, a glavna karakteristika znatno su veće dimenzije prostora nego u turističkom dijelu. Na oko 850 m duljine špilja se dijeli na dva kraka. Jedan krak pruža se prema sjeverozapadu, a u njemu se nalazi glavno nalazište ostataka špiljskog medvjeda, Medvjeđa dvorana te velika Mamutova dvorana. Drugi krak pruža se prema jugozapadu i predstavlja glavni kanal špilje koji se sastoji od Velike dvorane i Kanala s kaskadama koji završava uskim prolazom. Iza prolaza nalazi se Pepeonikov kanal koji se pruža prema jugoistoku, a pred kraj ovog kanala, prema jugu se odvaja uski prolaz Krtičin rov iza kojeg se nalaze novo otkriveni, najjužniji dijelovi špilje. U većem dijelu špilje istraženi su brojni vertikalni kanali, tzv. dimnjaci (penjevi), od kojih je najviši visok 80 m. Donja Cerovačka špilja također je ispunjena brojnim sigastim tvorevinama (speleothemima) poput stalaktita, stalagmita, stupova, zavjesa, saljeva, kaskada, pizolita (špiljskih bisera), ali i neobičnim i rijetkim, ekscentričnim speleothemima.

Priredio Neven Bočić

  Cerovačke špilje - Sve