Naziv projekta:

Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

Korisnik:

Javna ustanova „Park prirode Velebit“

Partneri:

Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera” i Zagrebački speleološki savez

Ukupna vrijednost projekta:

68 453 850,00 kuna

EU sufinanciranje projekta:

53 233 632,80 kuna

Operativni program:

”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”,  u okviru prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa

Razdoblje provedbe:

Od 4. travnja  2018. do 31.  prosinca 2021.

Dana 04. travnja 2018. godine Javna ustanova „Park prirode Velebit“ kao nositelj projekta sklopila je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem – K.K.06.1.2.01.0011.

Projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ za cilj ima razviti novu, konkurentnu i integriranu turističku ponudu razvojem nove podržane infrastrukture za posjetitelje na području PP Velebit, povećati edukacijski, interpretacijski i stručno-znanstveni potencijal PP Velebit te uspostaviti učinkovit i održiv sustav upravljanja i poslovanja PP Velebit.

Projektom se poboljšava prezentacija jedne od primarnih turističkih atrakcija PP Velebit, Cerovačkih špilja izgradnjom suvremenoga prihvatnog centra za posjetitelje, rekonstrukcijom posjetiteljske infrastrukture, rekonstrukcijom šetnica do špilja i u špiljama u dijelu koji se već koristi u turističke svrhe te komunalnim opremanjem pješačko-kolne površine za prihvat većeg broja posjetitelja i vozila. Cijeli će se prostor opremiti suvremenim interpretacijskim i edukativnim sadržajem tematski povezanim s fenomenima Cerovačkih špilja, krša te prirodne i kulturne baštine PP Velebit. U sklopu ovog projekta provest će se i program uspostave Centra izvrsnosti – Regionalni speleološki referentni centar koji će omogućiti JU PP Velebit pružanje specijalističkih speleoloških istraživačkih usluga za različite gospodarske subjekte te će također razviti ponudu različitih edukacijskih, sportsko-rekreacijskih i turističkih usluga.

Svrha održavanja tematskih edukacijsko-informativnih radionica, okruglih stolova i stručnih skupova je educirati i informirati širu javnost i lokalnu zajednicu s ciljem usklađivanja sadašnje ponude s novom ponudom Parka prirode Velebit, razvoja novih turističkih proizvoda, ugostiteljske i smještajne ponude, povezati turističke djelatnike i predstavnike upravnih tijela za zaštitu prirode i stručnu zajednicu radi razvoja integrirane turističke ponude te okupiti stručnu zajednicu da bi se savladali izazovi u zaštiti prirode i razvoju održivog turizma u krškim područjima.

U konačnici ovaj projekt doprinijet će povećanju javne svijesti o važnosti zaštićene prirodne i kulturne vrijednosti područja. Doprinijeti će se povećanju privlačnosti obilaska, protočnosti posjetitelja, kao i mogućnosti prihvata većeg broja posjetitelja Cerovačkih špilja.

O projektu
  Centar za posjetitelje - Sve