Cerovačke špilje se nalaze 4 km od Gračaca na cesti prema Kninu. Ukoliko se dolazi auto-cestom, potrebno je izaći na čvoru Sveti Rok. Od Svetog Roka do Gračaca ima 25 km

  Planiraj posjet - Sve