Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Lika ima najveće i svakako najljepše špilje u Hrvatskoj. To  su Cerovačke špilje  u podzemlju južnog Velebita kod Gračaca. Iz podnožja do Donje špilje mnoga desetljeća postojala je prilazna staza koja je vrijeme kiša postajala klizava i opasna za izletnike. Cerovačke špilje su već skoro pet godina zatvorene jer je u tijeku realizacija novog projekta. Ingerenciju nad ovim geomorfološkim sadržajem ima Park prirode „Velebit“ čija nam je ravnateljica dr. sc. Ana Brkljačić govorila o ovome projektu.

-Projekt  nosi naziv  „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem”, a provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 u okviru Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa. Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode „Velebit”, a partneri na projektu su Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera” i Zagrebački speleološki savez. Projekt se provodi na području Parka prirode „Velebit“ u općini Gračac.

Već je srušen stari hotel koji se nalazio u podnožju cijeloga kompleksa i uređuju se nove staze  koje će spajati Donju i Gornju Cerovačku špilju. Također će se postaviti nova rasvjeta i interpretacijski sadržaji. Opći je cilj projekta doprinijeti održivom korištenju prirodne resursne osnove, očuvanju okoliša i zaštiti prirodne baštine jačanjem modela održivog upravljanja zaštićenim područjima Republike Hrvatske i Europske unije.

Ujedno se na ovaj način doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju u jadranskoj regiji razvojem i diversifikacijom turističke ponude. Specifični je cilj projekta razviti novu, konkurentnu i integriranu turističku ponudu razvojem nove podržane infrastrukture za posjetitelje na području PP-a „Velebit”, povećati edukacijski, interpretacijski i stručno-znanstveni potencijal PP-a „Velebit” te uspostaviti učinkovit i održiv sustav upravljanja i poslovanja PP-a „Velebit”, kazala nam je ravnateljica ustanove dr. sc. Ana Brkljačić.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 68 453 850 kuna, od čega su sredstva EU-a u iznosu od 53 233 632,80 kuna osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je s provedbom započeo prije pet godina, u travnju 2018. godine, a trajat će do konca ove godine. 

Izvor: lika-online.com

  Novosti - Sve