Krupa je tipičnakrška rijeka koja se nakon 10 km svog toka ulijeva u Zrmanju, kao njen najveći pritok. Najljepši dio rijeke Krupe bogat je s raskošnim slapovima i sedrenim kaskadama, točnije devet njih koje završavaju visokim slapom preko kojeg vodi Kudin most. Most je, kao najstariji očuvani prijelaz preko Krupe proglašen spomenikom kulture, a čitavo područje rijeke Krupe zaštićeno je kao Kulturni krajolik.

Sljedeći
Muškovci  
  Prijedlog za izlete - Sve