Rijeka Zrmanja jugoistočna je granica Parka prirode Velebit. Tok rijeke Zrmanje, čitavom dužinom od 69 km, bogat je očaravajućim krajolikom. Mogu se vidjeti kanjoni duboki i do 300 m, špilje, sedrene barijere te brojni slapovi i slapišta. Kao turistička atrakcija, Zrmanja je pogodna za brojne sportske aktivnosti od kojih su najatraktivniji rafting, pješačke i biciklističke ture.

  Prijedlog za izlete - Sve